Criteris tècnics de disseny
Exterior acabat amb xapa metàl·lica autoportant
Portes i finestres practicables
Vidre de seguretat interior i exterior (4+4/16/4+4) amb làmines acústiques SILENT
Estructura principal d'acer tubular qualitat S-275, granallada, amb una capa d'imprimació i una capa d'esmalt final.
Aïllament amb llana de roca
Interior amb fusta reciclada OSB
Paviment antiestàtic
Endoll ràpid monofàsic i estanc
Canal de superficie 100x50 registrable i ampliable

Confort

El confort tèrmic i acústic produeix benestar, permet concentrar-se en el que s’ha de fer. Per això, al disseny de ModularX s’han tingut en compte tots aquests valors. La salubritat a l’ambient també és una part del confort i és un dels punts forts de ModularX. És present tant a les instal·lacions com en l’elecció dels materials interiors.

 • Gran aïllament acústic
 • Materials fonoabsorbents
 • Gran aïllament tèrmic
 • Nivells d’il·luminació regulable
 • Alta qualitat tècnica de l’ambient
 • Renovació d’aire amb filtració, opció COVIDFREE

Model 560

Sostenibilitat

 • Materials fàcilment reciclables (acer, xapa, llana de roca, fusta…)
 • Materials ecològics
 • Eficiència energètica A++
 • Materials reciclats i reutilitzables

Instal·lacions

ModularX ofereix diverses possibilitats per a les instal·lacions per tal que el teu espai mòbil disposi de tot el que necessitis.

 • Climatització (fred/calor) amb refrigerant ecològic
 • Il·luminació LED regulable
 • Xarxa Ethernet
 • Canal registrable perimetral per polivalència elèctrica i de dades
 • Possibilitat d’incorporar:
  • Ruixadors automàtics i detecció contraincendis
  • WIFI, SAI, antiintrusió, control d’accés
  • Il·luminació dinàmica…

Alta qualitat

Fem un producte d’alta qualitat, amb un manteniment del ModularX mínim, amb materials de màxima durabilitat i resistència, sense renunciar al disseny.

 • Materials industrialitzats que assoleixen els criteris tècnics de disseny
 • Possibilitat de personalitzar acabats
 • Opció d’ignifugat per a l’estructura metàl·lica portant
 • Materials no combustibles
 • Paviment antiestàtic